pahteldamine

Milleks pahteldamine?

Maalritööde kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks tuleb korrigeerida ebatasasused, pahteldamine aitab seina oluliselt tasasemaks teha. Pahteldamine ei ole lihtne, siin on oluline ka õige pahtli valik. Sügavamate aukude pahteldamine on otstarbekas kruntpahtliga ning pinna viimistluseks on peenpahtel. Kui pahteldamine lõpule viidud, on hea värvi nakkumise tagamiseks oluline pinnalt eemaldada ka lihvimistolm.

Kindlasti tuleb renoveerimistööde tegemise käigus ette olukordi, kus tekib soov korrigeerida varasemalt kasutatud läikivat värvi. Sellisel juhul on oluline pinda eelnevalt karestada. Ebameeldivate üllatuste tekkimiseks oleks enne kattevärviga värvimist soovitatav kasutada ka spetsiaalset kruntvärvi, mis toob esile pinna väiksemad defektid.

Pahteldamine ja muud sisetööd telli Ehitusmeistritelt