Viilkatus on Eestis eramajadel enamlevinud katuseliik. Viilkatus omab lamekatuse ees eelist oma laia materjalivaliku pärast. Viilkatus võimaldab kõikide üldlevinud kattematerjalide kasutamist. Katuse vahetamist plaanides on vaja arvestada, milline on alusmaterjal ja kui suure kaldega viilkatus on.

Viilkatus – millele tähelepanu pöörata?

Viilkatus eeldab paigaldamisel teatud nõuete täitmist. Enne katusevahetust tuleb läbimõelda mitte ainult uus katusematerjal, aga ka see, milline alusmaterjal on katusel ning mil määral seda vahetatakse. Tuleks pöörata tähelepanu nii sarikate vastupidavusele, roovitusele kui ka tuulutusele.

Kui eelnevalt on viilkatus kaetud eterniidi või plekiga ning uueks materjaliks plaanitakse kivi, siis on tõenäoline, et aluskonstruktsiooni tuleb tugevdada, sest kivi kaalub umbes 10 korda rohkem kui plekk.

Mis materjaliga võiks olla kaetud teie viilkatus?

Viilkatus tellige meistritelt!