Igual que o cerebro persona lida com o Tinder en una citacion